BURNOUT PROGRAMMA

DOOR TOP-PSYCHOLOGEN EN TOPSPORTERS

 

 

Vrijwel ieder bedrijf krijgt te maken met werknemers die een burn-out hebben en 17% van de werknemers heeft burn-out klachten. De gemiddelde duur van een burn-out is 242 dagen en kost de werkgever daarmee €60,000 per werknemer. Ons programma kan de duur verkorten met maximaal 60 dagen of terwijl €15,000.

 

Een gezonde geest in een gezond lichaam is de basis van het programma dat Kolibrie Psychotherapie tezamen met Fascinatio Sports heeft opgezet en kent drie effecten:

 

Direct na aanmelding wordt het programma binnen 5 werkdagen opgestart. De Wet Poortwachter verwacht een plan van aanpak uiterlijk 8 weken na ziektemelding. Dit verkort het herstel dus met 7 weken.

 

De gemiddelde duur van de burn-out is 242 dagen. Door 8 weken te wachten op het plan van aanpak zien we dat de burn-out verslechtert, waardoor het herstel ook nog een keer langer duurt. Wij streven ernaar uw werknemer na 3 maanden weer gedeeltelijk aan het werk te hebben en na 6 maanden weer gereïntegreerd te hebben.

 

De belangrijkste oorzaken van burn-out zijn: persoonlijkheid, perfectionisme, sub-assertiviteit en controlebehoefte. We starten een op maat gemaakt, geïntegreerd programma met een psycholoog en een personal trainer.

 

Wettelijk gezien, zijn de kosten van de burn-out zijn voor de werkgever. De WHO maar ook de zorgverzekeraar ziet het als een beroepsziekte. De kosten bedragen € 250 per dag: loonbetaling, begeleiding, vervanging, re-integratie, arbeidsongeschiktheid worden hierbij meegeteld.

 

Toppsychologen en topsporters werken samen in dit programma:

 

 

Het programma bestaat uit de volgende fases:

 

Week 1-3:

 

Maand 1-3

 

Maand 4 - 6

 

 

Geïnteresseerd of meer weten?

We komen graag bij u langs om ons programma verder met u te bespreken. Neem daarvoor contact op met Peter Paul Coppes op info@kolibriepsychotherapie.nl of 010 – 470 60 50.